Nierziekte bij de kat

Chronische Nier Ziekte is een van de belangrijkste redenen waarom eigenaren van katten te vroeg afscheid moeten nemen van hun dierbare huisdier. De oorzaken zijn heel divers maar het resultaat is steeds het zelfde: de functie van de nieren gaat steeds verder achteruit tot de nieren compleet zijn uitgevallen.

Bij mensen is nierschade al in een vroeg stadium te ontdekken en kunnen medicijnen en diëten ingezet worden om het punt waarop nierdialyse en niertransplantatie noodzakelijk worden maar zo lang mogelijk uit te stellen. Hoe eerder je met preventieve maatregelen begin hoe langer het duurt voor je nieren op zijn. De diagnostiek bij mensen is beter dan bij dieren. Nierschade kan al bij een verlies van 10% worden vastgesteld. Bovendien zijn er veel meer behandel mogelijkheden (zoals uiteindelijk nierdialyse of transplantatie).

Wat doet nierschade precies? P1030406-2 (Small)

Schade aan de nieren leidt tot verminderd concentrerend vermogen, de urine wordt wateriger. Het dier verliest te veel vocht en zal daardoor meer gaan drinken! Een maat hiervoor is het ‘soortelijk gewicht’ afgekort: Sg. Het Sg van de kat moet boven elk moment van de dag boven de 1.030 liggen omdat de kat altijd heel gedoseerd drinkt. Een verlaging is dan ook een verklikker van het minder goed functioneren van de nieren. Vermindering van concentratie merken we pas wanneer al 66% van de nieren beschadigd is.

De nieren zuiveren normaal gesproken afvalstoffen (zoals Creatinine en Ureum) uit het bloed naar de urine. Deze filterfunctie is te meten door deze stoffen in het bloed te bepalen. Wanneer ze omhoog gaan werken de nieren blijkbaar niet voldoende meer. Deze waarden gaan echter pas omhoog wanneer al  75% van de nieren beschadigd is.

Vaak hebben katten op oudere leeftijd ook een te hard werkende schildklier. Hierdoor vermageren ze en neemt door de verhoogde bloeddruk de filtratie van het bloed door de nieren toe. Beide effecten leveren een lager creatinine op. Bij veel schildklier patiënten zullen we dus een geflatteerde (te mooie ) waarde van de nierfunctie vinden. Dit leidt tot het missen van een onderliggend nierprobleem.

Nieuwe methode

Sinds kort is er een nieuwe bepaling op de markt gekomen. Het betreft het stofje SDMA dat al in een veel eerder stadium omhoog gaat wanneer de nierfunctie achteruit gaat. Al bij een schade van 40%! Bovendien heeft vermageren en een verhoogde doorbloeding van de nieren, geen invloed op deze bepaling waardoor deze een heel zuiver beeld geeft van de echte functie van de nieren in alle patiënten!

Met behulp van het SDMA kunnen dan ook veel eerder beginnen met preventieve maatregelen (als medicijnen en nierdieet) Hierdoor kan de achteruitgang van de nieren geremd worden en leeft uw dier langer met behoud van welzijn!

Screenen van senioren

Van katten die 10 jaar oud zijn heeft zo’n 17% minder goed functionerende nieren. Met alleen een creatinine bepaling kunnen we daar slechts 6% van vinden, met de SDMA bepaling neemt de kans op ontdekking dus met 11% toe. Aangezien dit gaat om katten die geen klachten hebben lukt het alleen deze dieren op te sporen als we dit doen door middel van een screening van al onze senior patiënten. Bijvoorbeeld door bij de jaarlijkse enting een nierfunctietest te doen. Hiervoor hebben we een klein beetje bloed en wat urine nodig om naar het laboratorium op te sturen. Daarnaast nemen we bij het jaarlijks onderzoek – indien het karakter van de kat het toelaat – al standaard de bloeddruk op.

U kunt zelf aangeven of u van deze screeningtest gebruik wilt maken.

Samenvattend

De volgende bepalingen kunnen de functie van de nieren weergeven:

 • het meten van de concentratie van de urine,
 • het meten van het eiwitverlies in de urine, maat voor ‘lekkage’ van de nieren
 • het meten van de creatinine en de fosfaat in het bloed,
 • het meten van het SDMA in het bloed (nieuw !)
 • het meten van de bloeddruk (vaak hoog bij nierpatiënten)

Daarbij geldt het volgende:

 • Het concentrerend vermogen van de nieren gaat pas naar beneden bij een nierschade van 66%
 • Het SDMA is al verhoogd bij een nierschade van 40% en is dus bij uitstek geschikt om al in een vroeg stadium een patiënt te ontdekken.
 • Verlies van eiwit in de urine, een verhoogde bloeddruk en een verhoging van het fosfaat gehalte in het bloed zijn factoren die de prognose verslechteren.
 • De creatinine waarde in het bloed gaat pas omhoog bij een nierschade van 75%

Wat hebben we dus nodig: wat bloed , wat urine en het meten van de bloeddruk.

Wist u dat?

 • Katten van 12 jaar oud 25% kans hebben op chronische nier problemen?
 • Dit percentage hard oploopt tot 50%  en  67 % op respectievelijk  16- en 18 jarige leeftijd?
 • De SDMA test 2.5 keer zoveel patiënten diagnosticeert dan de creatinine test?
 • De SDMA test 6x zo veel nierpatiënten diagnosticeert bij katten die ook schildklier patiënten zijn,  dan de creatinine test?
 • Dat dit betekent dat bij de schildklier patiënten ruim 80% van de zieke nieren gemist worden    wanneer de SDMA test niet gebruikt wordt?!
 • De SDMA test dus de nieuwe standaard test is?